Mala

Alla mala-halsband har 108 pärlor för att kunna användas vid meditation.

Ordet mala är sanskrit och betyder radband och har används i tusentalsår inom traditioner som buddhism, hinduism och yoga.

Mala halsband består av 108 pärlor, som representera följande formel: 

6 x 3 x 2 x 3 = 108 

Människans 6 sinnen: syn, hörsel, lukt, smak, beröring, tanke.

3: det förgångna, nutid, framtid. 

Hjärtats 2 olika tillstånd: tankar eller avsikt: ren eller oren. 

3 motstridiga känslotillstånd eller "kleshia": gilla, ogilla, likgiltighet.