STICKMARKÖRER, FJÄRILAR, röda, 2 st

20 kr

Stickmarkörer, fjäril, 2 st, röda

enl. bild

Guldfärgadmetall

nickelfria

öppningsbara hakar